Наръчник за Пазаруване

Наръчник за Пазаруване

Автор:

Клиентът се съгласява да заплати цялата нетна сума на всяка фактура Кузмов електроникс еоод /търговска верига Кузмов електроникс/ -съгласно условията на всяка на фактура. Всички плащания трябва да се извършват във валутата по-оригиналната фактура. Кузмов електроникс еоод /търговска верига Кузмов електроникс/може да спре доставката на всякакво ниво, докато плащането бъде извършено.

При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

Избира желаните от него продукти,които добавя в своята кошница като натисне бутон добави в количката.Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, потвърждава поръчката 

За да продължи Клиентът се регистрира /ако е нов потребител/ или влиза в профила си/ако е съществуващ потребител/, като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка,

Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.  

Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.

Клиентът потвърждава заявените данни 

Поръчката за покупка на стока през www.kuzmov.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Плащане ".

При посочени непълни, неверен или грешени адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна иКузмов електроникс еоод /търговска верига Кузмов електроникс/, съответно не възниква задължение за нейното изпълнение.

Видове плащане:

Плащане през банка

• Банкови преводи (моля, имайте предвид, че стоката ще бъде изпратена след получаване на банковия превод по сметката на Кузмов електроникс еоод

RAIFFEISEN BANK

BIC:RZBBGSF

IBAN:BG88RZBB91551004824010   BGN

Scroll